TELEFONFÖRSÄLJNING

Vi älskar försäljning.

Vi vet hur vi kommer fram till rätt person, ställer rätt frågor och kommer till avslut. Ta hjälp av oss med besöksbokning, marknadsundersökningar och direktförsäljning.

 

 

 

Besöksbokning

Vi förser dina säljare med önskat antal besök per vecka och bevakar de prospects som vill ha kontakt längre fram. På så sätt kan ni ägna mer tid åt de mest intressanta kundämnena och arbeta mer med offerter och avslut. Besöksbokning är ett smart sätt att få fart på både säljarbetet och affärerna.

 

Marknadsundersökningar

Vill du nå en utvald målgrupp och veta vad den tycker? Vi är en neutral men kunnig partner vilket ger de bästa förutsättningarna för ärliga och relevanta svar. Du får kunskap om din marknad, vad kunderna tycker om dina produkter eller tjänster, vilka behov de har och hur de vill att du ska möta dem med marknadsundersökningar. Vi erbjuder undersökningar via telefonintervjuer och kan snabbt samla in stora volymer information. Fördelen med telefonintervjuer ställt mot andra typer av undersökningsmetoder är hög svarsfrekvens, möjlighet till nyanserade frågor samt större flexibilitet.

 

Försäljning B2B

Ett växande område inom telemarketing är direktförsäljning via telefon. Vi arbetar uteslutande med B2B-försäljning. Vi presenterar ditt erbjudande och bygger upp förtroende och köpvana hos dina kunder. Försäljningsprocessen består ofta av flera samtal till samma företag, med avslut på det andra eller tredje samtalet. Vi kan spela in alla avslut så att du lätt och snabbt kan leverera och därmed öka förtroendet hos din kund.

 

Vi jobbar mycket med löpande försäljning och kundvård. Ju bättre vi lär känna era produkter och tjänster desto bättre kan vi maximera utfallet genom att bearbeta marknaden grundligt.

Räkna med trevligt bemötande. Alltid. Våra säljare tar sig tid även för de personer som väljer att avstå från den produkt eller tjänst som du har att erbjuda. De vet att försäljning ofta tar tid och har höga krav på sig att alltid förmedla en positiv och professionell bild av det företag de representerar.

 

Gör en offertförfrågan!