Våra tjänster

Vi är din mobil

Vem kan svara när du är upptagen?

Tack vare oss kan den som ringer till ditt företag få svar alla dagar, året runt, även när du inte har tid eller är på plats. Låt oss ta dina samtal när du är upptagen eller kanske till och med ta över hela växelfunktionen på ditt företag. Våra specialutbildade telefonister svarar alltid med ett leende på läpparna och pratar svenska, finska, norska, engelska och spanska flytande.

Låt oss minska din telefontid utan att dina kunder blir lidande:
– Vi svarar istället för dig när du inte har tid och lämnar meddelande till dig.
– Vi svarar istället för dig, tar ett meddelande och/eller kopplar till rätt person.
– Vi släpper bara fram de samtal som du vill ha för tillfället (avisering)
– Du kan hålla oss uppdaterade om din tillgänglighet via din fasta telefon, mobilen eller webbtjänsten Wecall.se hänvisning.
– Vi svarar på frågor om ditt företag och ger aktuell information till den som ringer.

060 - 789 01 00

Kundtjänst / First Line support

Dina kunder är viktiga. Visa det.

Vad kostar dålig telefonservice? Ett av tre företag tappar affärer på grund av dålig svarsservice och irriterande telefonköer. Vi svarar i telefonen åt både små och stora företag som förstått att tillgänglighet är ett konkurrensmedel och ett sätt att visa sina kunder att de är viktiga.

Vi sköter även mer avancerad kundtjänst som att ta emot reklamationer, beställningar, bokningar. First line support avlastar ditt företag genom att svara på allt från frågor av allmän karaktär till att lösa relativt komplexa problem. Dina experter behöver bara kopplas in vid ovanligt svåra frågor. Kundtjänst och first line support är uppdrag som kräver ämneskunskap och förmåga att bemöta människor på ett professionellt sätt. Vi tar gärna ansvar för såväl rekrytering och bemanning som utbildning för den här typen av tjänster.

060 - 789 01 00

Växeltjänst

Din bästa partner för växellösningar och telecom

Är det bättre att ha en egen växel eller att hyra hela växelfunktionen? Det finns inget rätt eller fel. Det beror på vad som är mest praktiskt för dig och hur du vill finansiera din växellösning. En sak kan vi säga: Vi är din bästa partner oavsett vilket.

Köp en egen växel
Behöver du hjälp att välja det bästa alternativet till ditt företag när det gäller växelleverantör och teleoperatör? Kom till oss för konsultation, systemlösning och finansiering. Vi är leverantörsoberoende, vilket betyder att våra förslag inte styrs av något annat än dina behov.

Hyr plats i vår växel
Vill du slippa ansvaret för teknik och personal i din växel kan du hyra hela växeltjänsten från oss. Då är du alltid uppdaterad med den senaste tekniken och vi anpassar antalet anknytningar efter företagets skiftande behov. I vår växel samsas allt från enmansföretag till stora företag med hundratals anknytningar.

060 - 789 01 00

Försäljning

Vi kan telefonförsäljning

Vi vet hur man kommer fram till rätt person, hur man ställer rätt frågor och hur man kommer till avslut. Ta hjälp av oss med besöksbokning, marknadsundersökningar och direktförsäljning. Vår enda begränsning är att vi enbart jobbar med B2B.

Besöksbokning
Ett vanligt uppdrag för oss är att förse våra kunders säljare med önskat antal besök per vecka och bevaka de prospects som vill ha kontakt längre fram.

Låt oss söka upp dina kunder och boka in besök åt dig och dina säljare. Då kan ni ägna mer tid åt de mest intressanta kundämnena och arbeta mer med offerter och avslut. Besöksbokning är ett smart sätt att få fart på både säljarbetet och affärerna.

Marknadsunderökningar
Vill du nå en utvald målgrupp och veta vad den tycker? Vi är en neutral men kunnig partner vilket ger de bästa förutsättningarna för ärliga och relevanta svar. Du får kunskap om din marknad, vad kunderna tycker om dina produkter/tjänster, vilka behov de har och hur den vill att du ska möta dem.

Vi erbjuder undersökningar via telefonintervjuer och kan snabbt samla in stora volymer information. Fördelen med telefonintervjuer, ställt mot andra typer av undersökningsmetoder, är hög svarsfrekvens, möjlighet till nyanserade frågor samt större flexibilitet.

Försäljning B2B
Ett växande område inom telemarketing är direktförsäljning via telefon. Vi arbetar uteslutande med B2B-försäljning.

Vi presenterar ditt erbjudande och bygger upp förtroende och köpvana hos dina kunder. Försäljningsprocessen består ofta av fler än ett samtal till samma företag, med avslut på det andra eller tredje samtalet. Vi spelar in alla avslut så att du lätt och snabbt kan leverera och därmed öka förtroendet hos din kund.

Många uppdrag gäller just löpande försäljning och kundvård. Ju bättre vi lär känna våra kunders produkter och tjänster desto bättre kan vi förstås maximera utfallet genom att bearbeta marknaden grundligt.

Räkna med trevligt bemötande. Alltid. Våra säljare tar sig tid även för de personer som väljer att avstå från den produkt eller tjänst som du har att erbjuda. De vet att försäljning ofta tar tid och de har höga krav på sig att alltid förmedla en positiv och professionell bild av det företag de representerar.

060 - 789 01 00