Det är lätt att ge när man känner att man får

Andreas Anderssons uppgift är att se människorna och förstå datorerna. 

– Jag vill att personalen ska kunna komma till mig om det är något. Vare sig det är problem hemma eller på jobbet. Jag vill hjälpa till att hitta lösningar så att alla ska få må bra, säger han. 

 

Andreas Andersson är platschef i Umeå och it-ansvarig. Han har arbetat på Telecenter sen 2005 och på våren 2019 blev Telecenter en del av Wecall. Han upplever att den stora skillnaden är att arbetsklimatet förbättrades.

– Alla på Wecall är så lyhörda. De var engagerade och lyssnade på oss. Det här är speciellt kände jag. Jag har aldrig upplevt det på någon annan arbetsplats, säger Andreas.

Andreas tycker att cheferna är väldigt bra på att visa uppskattning och att ge feedback. Det gör att han känner sig viktig och som en betydande del av företaget.

– Det här är en fantastiskt arbetsplats där alla har en del. Alla är viktiga och fyller en funktion.

 

Ett varierande arbete

Som personalansvarig och med ansvar för företagets it-system är arbetet minst sagt varierande för Andreas Andersson. Han har exempelvis byggt företagets faktureringssystem. Enkelt förklarat så har han byggt bryggan mellan företagets ekonomisystem och verktyg för att hantera inkommande samtal.

– Jag får göra allt och det är kul! Från botten ända upp till toppen, säger han.

Det finns egentligen bara en nackdel med hans arbete och det är att han ibland jobbar för mycket och glömmer att stanna upp och ta pauser.

– Men det är ju för att det är så roligt, säger han.

 

Att utvecklas inom företaget

På Wecall satsar man på sina anställda och många av cheferna har startat som telefonister. Så även Andreas Andersson.

– Har man en ambition och en önskan så kan man nog nå hur långt som helst inom företaget, säger Andreas.

Andreas berättar vidare att arbetet på Wecall innebär mycket frihet under ansvar. Chefer och ledning litar på sin personal och står inte och kontrollerar vad som görs.

– Det är lätt att ge mycket när man känner att man får mycket, säger Andreas.

Han menar också att det är en känsla som speglar sig gentemot kunder. Att man vill ge det lilla extra när man själv mår bra och trivs på jobbet. Han sammanfattar det på ett norrländskt vis:

– Är det bra så blir det bra.

Andreas Andersson

Tillförordnad platschef på Telecenter i Umeå samt it-ansvarig, för hela Wecall.


Arbetsuppgifter:
Se till att Wecall har ett fungerande it-system och och att medarbetarna på Telecenter i Umeå mår bra.

 

Andreas beskriver den perfekta Telecenter-medarbetaren:
Den som vill känna sig sedd och få både bra och dålig feedback på sitt arbete.