Besöksbokning.

Besöksbokning med hjälp av våra erfarna kommunikatörer innebär ett kostnadseffektivt stöd till din säljorganisation. Istället för att era säljare själva skall ägna dyrbar tid åt att telefonledes söka upp nya kunder och boka besök, gör Wecall det på ett professionellt och kostnadseffektivt sätt.

 

Därmed kan säljarna ägna mer tid åt det rena försäljningsarbetet, de mest intressanta kundämnena och arbeta mer med t ex offertskrivning och avslut.