Smidig molnväxel för företag.

Fysisk telefonväxel tillhör numera historien. I takt med digitaliseringens utveckling har nya, innovativa och mer praktiska lösningar för företags telefonväxel dykt upp. En sådan variant är utan tvekan molnbaserad växel, en variant som du givetvis kan ta del av via våra tjänster här hos Wecall – ett ledande kontaktcenterföretag som hjälper dig att effektivisera kund- och växeltjänst.

 

Telefonväxel i molnet har den stora fördelen att det inte är bundet till en specifik plats. Samtidigt finns alla de fördelar som du vill ha från den traditionella växeln, det vill säga sådant som telefon- och videosamtal, chattfunktioner och mycket mer. Att gå över till en smidig, mobil företagsväxel i molnet kommer att ge din verksamhet en kraftig konkurrensfördel gentemot andra organisationer.

 

Flexibel och molnbaserad telefonväxel via IP

 

Den stora fördelen med Mobilväxel Företag, och molnbaserad sådan i synnerhet, är förstås den stora flexibiliteten. Det är en stor lättnad för många företag att inte behöva binda fysiska telefonlinjer till sitt kontor. Inte heller behövs en växel på plats.

 

Genom molnväxel kan istället samtalen ske på basis av IP-telefoni. Det innebär att växeln har sin grund i en mjukvara som finns i molnet. I förlängningen innebär att det går att föra samtal på samma sätt som om den skulle ha funnits på kontoret. Plus den extra bonusen att dina kommunikationsmedel blir både fler, kraftigare och digitala.

 

Läs mer om fördelarna med mobil telefonväxel här!

 

Säkrare, enklare & mobil växel

 

Mobil telefonväxel i molnet är idag någonting som behövs för att ditt företag inte ska hamna på efterkälken. Utan ett effektivt, smidigt och lätthanterligt system för kundtjänst, telefoni och kommunikation är risken stor att du kommer att tappa konkurrenskraft. Växeln kan bli en pinne mellan ekrarna på hela verksamhetens arbete. En bromskloss som hindrar er från att utvecklas och bli större.

 

Låt därför oss på Wecall lyfta den bördan från era axlar. Med våra molnbaserade tjänster kommer ni snabbt att märka en tydlig skillnad i kvalité i era kommunikationskanaler. Eftersom att telefonväxeln styrs via IP har möjligheterna inga begränsningar.. I förlängningen innebär det att du och din verksamhet kan fortsätta finnas till hands för era kunder tack vare våra tjänster, oavsett om ni står inför en ny tillväxt och upplever en ökad belastning.

 

Det är lätt att forma molnväxlar utifrån era specifika behov med vår tjänst Molnväxel Företag. Administrationen blir enklare och underhållet billigare jämfört med en fysisk växel. Du minskar också risken för driftstopp och haveri med en mobil telefonväxel, som annars såklart irriterar både användare och kunder. Gör ett säkert val för alla inblandade – välj molnbaserad växel.